Hur ”mirakulös” läkning kan tänkas ske

[Den engelska versionen av denna text är mer genomarbetad, se Miraculous” cure of damaged tissues scientifically explicable?]

Mirakulös läkning av förstörd vävnad har dokumenterats i ett stort antal fall

I mitt arbete med Maharisih Ayurveda, i synnerhet vid Bad-Emskliniken i Tyskland har jag i ett flertal fall sett ”omöjlig” utläkning av svårt skadad eller förstörd vävnad. Till exempel full utläkning av röntgendignosticerad svår artros med obefintligt ledbrosk, något som enligt den moderna medicinens föreställningar är omöjligt. Inom den klassiska ayurvedan finns det däremot många erfarenheter av sådan läkning.

Själva syftet med denna avancerade flertusenåriga läkekonst i sin klassiska form (som nyligen återupprättats i form av Maharishi Ayurveda) är, till skillnad från modern medicin som inriktar sig på att dämpa symptom och döda yttre och inre invadörer, att i grunden bota sjukdom för att lägga grunden för den ”perfekt hälsa”, som man anser vara förutsättningen för utveckling av de högsta stadierna av självförverkligande.

Resultaten är av samma karaktär som akupunkturprofessorn Yingqing  Zhang dokumenterat i över en miljon studerade fall som behandlats med hans ECIWO-akupunktur vid Shandonguniversitet i Kina. Det finns flera videodokumenterade fall, där svårt skadad vävnad återställts, till exempel omfattande hjärnskada (hjärninfarkt) efter blodpropp i hjärnan, se min blogg om ECIWO.

Det finns även en del andra läkemetoder som hävdat resultat av likartat slag.

Det existerar således en massiv klinisk dokumentation som bekräftar att läkning av förstörda organ och vävnader kan aktiveras med specifika metoder.

Tyvärr är just sådana ”omöjliga” behandlingresultat den kanske viktigaste orsaken till att många läkare intar en skeptisk hållning till naturläkekonsten. Detta torde bero på föreställningen att den moderna medicinen har en överlägsen kunskap om kroppen. I realiteten kan det vara så att att vissa behandlingssystem har en mer avancerad kunskap om hur man aktiverar läkningsprocesser. De ”mirakulösa” resultaten skulle kunna förklaras på följande sätt:

Hypotes

Med vissa behandlingar är det möjligt att aktivera stamceller, vilka kan återskapa förstörd vävnad.

Förklaring

Stamceller finns i ett ”slumrande” tillstånd i olika vävnader och organ och man har på djur visat att tillförsel av dessa kan få förstörda vävnader att läkas.

Stamceller är ursprungliga, ”multipotenta” celler av det slag som finns i embryot (fostret) innan cellerna specialiserats till att bilda olika vävader. Till skillnad från vuxna celler kan de utvecklas i olika riktning och kan därför återbilda de många olika celltyperna i ett organ där dessa förstörts. Problemet med att läka till stor del förstörda organ som bestått av ”vuxna”, specialicerade celler har varit att dessa inte kan återskapa förlorad vävnad. De kan inte ”starta om” organbildningsprocessen från embryonalt stadium, vilket är nödvändigt för att ett fungerande organ eller en fungerande vävnad med alla dess olika komponenter skall kunna byggas upp.

Det är intressant och kanske inte en tillfällighet, att Zhang talar om ”embryorelaterade” akupunkturpunkter.  Min hypotes är att dessa punkter har den egenskapen att de kan väcka de slumrande stamcellerna i motsvarande organ till liv så att de börjar mångfaldiga sig och därmed återskapar organet på samma sätt som vid fosterutvecklingen där stamceller stegvis förvandlas till mer och mer specialicerade celltyper och därigenom bygger upp ett av många olika slags celler sammansatt organ.

Aktivering av stamceller skulle förklara de märkliga tillfrisknanden av svårt skadade, ja i betydande omfattning förstörda, vävnader som inträffat vid såväl Ayurvedisk som ECIWO-behandling.

Jag har nu läst det mesta av vad Zhang har publicerat på engelska. Det förefaller som han inte direkt tänkt att punkterna aktiverar stamceller, men i praktiken näst intill. Han utvecklade sin teori på 1980-talet när kunskapen var mycket ofullständig på detta område. Man visste framförallt inte att stamceller troligen finns i alla vävnader (de senaste decennierna har man hittat dem i alltfler vävnader och det är sannolikt en tidsfråga innan man hittat dem i alla vävnader). Hans teori som sammanfattas i namnet ”Embryos Containing Information of the Whole Organism (ECIWO)” uttrycker helt korrekt att alla vävnader har embryonal ”talang”, dvs förmåga att skapa nya hela vävnader, men han visste inte hur det gick till i avsaknad av kännedom om stamcellernas allmänna förekomst.

Det har satsats många dollarmiljarder på att utveckla stamcellsbehandling på senare år. Därvid har inriktningen helt varit på att implantera stamceller från foster eller från vuxna organ, men detta har stött på en hel del svårigheter. Bland annat har fel vävnad börjat växa på fel plats och cancer har uppstått i andra fall.

Experimentella studier på stamcellsbehandling har ibland varit mirakulösa på samma sätt som ECIWO. Till exempel har man kunnat återskapa förstörd hjärnvävnad och helt förstörd bukspottkörtelvävnad på möss. Redan hävdar vissa kliniker att man uppnått dramatiska resultat av även på människa med förbättrade metoder, se tex ”Stem treatment now” där man bland annat rapporterat fall med medfödda genetiska skador (tex Optisk nervhypoplasi) eller traumatiska hjärnskador (Cerebral Pares) som väsentligt förbättrats.  Lemana-kliniken i Schweiz använder fosterceller på ett litet annat sätt och hävdar att dessa kan revitalisera olika vävnader, se Lemana Clinique – research.

Om Ayurveda och Zhangs ECIWO-metod (och kanske en del andra läkemetoder) kan aktivera stamceller, så finns det ingen anledning att gå den komplicerade, dyrbara och inte alltid riskfria omvägen att implantera stamceller. Det är ju mycket enklare att och elegantare att direkt aktivera stamcellerna. De finns redan på plats, och man vet från experimentella studier att de kan aktiveras. Därför ter det sig tänkbart att det kan finnas terapier som kan åstadkomma detta.

Eftersom ayurdveda och kinesisk medicin har tusentals år av erfarenhet, en djupgående kunskap om hur kroppen fungerar (som är mer avancerad än den moderna medicinens och en grundläggande inriktnig på att läka i stället för att i huvudsak dämpa symptom, vore det inte förvånande om de upptäckt metoder hur man skall göra för att aktivera stamcellcr till att återskapa förstörd vävnad och åstadkomma ”mirakulös” läkning.

INSTRUKTION

Här finner du instruktioner inklusive videos på engelska:

http://www.new-holistic-medicine.com/acupuncture-points-ECIWO.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: