Vårt behov av A-vitamin är större än vad man trott

A-vitamin i form av retinol/retinylpalmitat, inte beta-karoten, är  mycket viktigt för inte bara ögat utan för många andra kroppsfunktioner. Dess effekter sker till stor del i arvsmassan – DNA genom stimulering och reglering av olika gener vilket förklarar varför vitaminet har kraftfulla effekter.

I ögat skyddar A-vitamin för maculadegeneration, den främsta orsaken till blindhet hos äldre. Det skyddar också mot torra ögon och motverkar nattblindhet.

Immunsystemet behöver A-vitamin. Gener som reglerar immunförsvaret stimuleras av A-vitamin varför det är av vital betydelse vid infektioner, inklusive förkylningar och influensa, och vid allvarliga sjukdomar som cancer och autoimmuna sjukdomar.

Skadlig inflammation motverkas av A-vitamin dels genom att det är en antioxidant, men även genom att den balanserar immunsystemets reaktioner tex vid allergi.

Huden skyddas av A-vitamin, som behövs för opitmal funktion hos alla typer av hudceller. A-vitamin skyddar även mot hudcancer och minskar hudens genomsläpplighet för skadliga ämnen.

Benstommen  behöver a-vitamin, som skyddar mot osteoporos om man samtidigt intar D-vitamin.

Tänderna. Dentinbildningen i tänderna som är viktig för god tandhälsa behöver A-vitamin.

Äggvitebildning. A-vitamin fordras för bildning av äggvita som behövs för förnyelse av kroppens vävnader samt för läkning av skador och sår. Detta är även beroende av D-vitamin.

Cellväggarna behöver A-vitamin för att fungera optimalt.

Kolesterol-nivån sänks – detta gäller det skadliga kolesterolet.

Spermieproduktion befrämjas av A-vitamin.

Listan är ofullständig och man kan vänta sig nya rön.

Säkerhet

Det har ansetts vara sällsynt med brist, men det finns rön som tyder på att behovet för optimal hälsa är mycket större än man hittills trott. Därför går jag in detalj om detta:

Forskning har visat A-vitamin endast är giftigt vid brist på D-vitamin, som är mycket vanligt i Sverige vintertid. Så i tillägg till A-vitamin bör du definitvt ta D3-vitamin.

Vad som är en säker dos av A-vitamin/retinylpalmitat är inte fastställt, men så mycket är klart att när man förr dagligen tog omkring 10-15.000 IE fiskleverolja blev det inga biverkningar (den innehåller både A och D). En del experter anser att man utan risk kan ta 25.000 IE dagligen. Giftverkningar har rapporterats vid intag av 100.000 IE syntetiskt A-vitamin (retinol) först efter flera månader.

Man sänkte den rekommenderade dosen för gravida kvinnor till 2500 IE efter en rapport om fosterskador vid intag av A-vitamin i hög dos. Men den forskningen är behäftad med grava fel, varför sänkningen inte är berättigad. Nedan några citat ur artikeln Vitamin saga:

The study is compromised by a number of flaws. Vitamin-A status was assessed by the inaccurate method of recall and questionnaires; and no blood tests were taken to determine the actual usable vitamin-A status of the mothers. Researchers did not weight birth defects according to severity; thus we do not know whether the defects of babies born to mothers taking high doses of vitamin A were serious or minor compared to those of mothers taking lower amounts.

Två uppföljande studier har inte kunnat bekräfta fosterskador ens vid intag av anförd 30.000-50.000 IE:

A study carried out in Rome, Italy found no congenital malformations among 120 infants exposed to more than 50,000 IU of vitamin A per day.16 A study from Switzerland looked at blood levels of vitamin A in pregnant women and found that a dose of 30,000 IU per day resulted in blood levels that had no association with birth defects.17

Vid intag av bara 2500 IE finns det risk för A-vitaminbrist hos gravida kvinnor, vilket kan ha menliga effekter för fostret.

Vad är en optimal dos?

Som legitimerad läkare får jag inte rekommendera mer än de officiellt fastslagna säkra maxdoserna samt informera om forskning, sedan får du själv avgöra hur mycket du tar.

Den officiella maxdosen är 10.000 IE. Men man har funnit att A-vitamin tolereras i mycket hög dos vid intag av optimal dos av D-vitamin. Ett forskarteam gjorde en genomgång av 291 fall med tecken på biverkningar av A-vitamin. Man konstaterade att vid samtidigt intag av D-vitamin uppkom i genomsnitt giftverkningar först när man intog mer än 2,300 IE per kg kroppsvikt per dag, dvs en 75-kg person skulle kunna ta 175,000 IE per day (the amount in five tablespoons of high-vitamin cod liver oil) innan giftsymptom uppträder! (Myhre, et al., Am J Clin Nutr 78, 1152-9; 2003)

Betakaroten är ett förstadium som kräver mycket stort intag för att producera 10.000 IE A-vitamin, till den grad att det belastar levern. Dessutom är det osäkert i det individuella fallet hur mycket man bildar. Särskilt äldre har nedsatt förmåga att omvandla betakaroten till A-vitamin, men samma kan även föreligga hos en del yngre personer.

Skaffa därför Retinylpalmitat som är exakt den form av A-vitamin som bildas i levern. Dosen får du själv avgöra på grundval av ovan anförd information.

Ta alltid även D-vitamin

Vill i korthet nämna D-vitamin,  eftersom det samverkar intimt med A-vitamin, och skyddar för skadliga biverkningar vid mycket höga A-vitamindoser. Samtidigt skyddar A-vitamin i sin tur för giftverkningar av höga D-vitamindoser. Dessutom fordras A-vitamin för att D-vitamin skall ha full effekt. När du tar hög dos av A-vitamin, behöver du samtidigt mer av D-vitamin och tvärtom.

Eftersom det är vanligt med D-vitaminbrist, har forskarna felbedömt A-vitaminets giftighet på grund av att man inte varit medveten om detta. Om man intar D-vitamin också, är som ovan anförts, A-vitamin giftigt först i extremt höga doser.

Rekommendation: När du tar A-vitamin, ta även D3-vitamin =cholecalciferol. Precis som för A-vitamin är normerna felaktiga, såväl när det gäller dos som optimal blodkoncentration.

Det kan bildas upp till drygt 20.000 IE D-vitamin i huden när man solbadar hela kroppen. Trots detta vetenskapligt väl fastställda faktum, har myndighterna länge hållit fast vid det orimliga påståendet att mer än 2000 IE kan vara giftigt. Dessbättre har den europeiska kost-säkerhets myndigheten (EFSA) på senare år börjat närma sig en hederlig normgivning, fastän det är en bit kvar. Numera anger EFSA 10.000 IE som den maximalt tolerabla dosen. I synnerhet i kombination med A-vitamin tolererar man troligen avsevärt högre doser, och det finns ingen som blivit förgiftad av solbadande trots att man då kan bilda upp till omkring 20.000 IE. Som läkare får jag inte rekommendera mer än 10.000, men tänk själv.

Det bästa är att solbada och det måste göras mitt på dagen mellan omkr 11 och 14 för endast då finns det tillräckligt med den strålning (ultraviolett B) som stimulerar D-vitaminbildning i huden. Nyligen har man funnit att D-vitaminet bildas mycket snabbt i huden när man solbadar, nämligen på halva den tid som det tar för huden att börja visa lätt rodnad. Så testa genom att se hur lång tid det tar för den första lilla rodnanden eller irriationen att uppstå och notera den. Om det tar 20 minuter, räcker det alltså med 10 minuters solbadande för att erhålla maximalt möjlig dos, dvs omkring 20.000 IE om du exponerar hela kroppen. Sluta då, för annars skadar du bara huden, så att den åldras fortare och blir rynkig. Och att solbada senare än 14 eller tidigare än 11 är alltså meningslöst om man vill skapa D-vitamin.

Diskbråck – råd för självbehandling del 1

Detta är taget ur ett email jag just sände till en bekant som inte vill bli diskbråcksopererad.

Råd för självbehandling av diskbråck

Först ett mycket viktigt råd om det blir operation trots allt:

Det är att du bör kräva att man operarar med ”titthålskirurgi”. Komplikationerna är mycket, mycket ovanligare än vid konventionell diskbråckskirkurgi. Jag vet inte hur utbredd denna operationsmetod är idag i Sverige. För 10 år sedan var det bara några få team som behärskade den men jag hoppas det är mkt fler nu. Hon bör redan nu tar reda på möjligheterna även om det finns goda chanser att vi kan vända på saken.

Det är skadligt för ryggnerverna att vara under ständigt tryck. Därför bör man inte dra långt ut på tiden med att operera.

Råd för självbehandling:

Magnesiumbrist förekommer i de flesta fall med diskbråck enligt min erfarenhet (är mkt vanlig och orsakas av bl.a. stress, diarreer o svettning samt modern kost är ganska Mg-fattig). Orsaken är att brist gör att det lättare uppstår kraftig spasm i ryggmusklerna som pressar ut bråcket. Magnesiumtabletter är för ineffektiva.

För att få tillräckligt skall du använda magnesiumklorid i form av magnesiumolja och fotbad med magnesium. Firman Granngården säljer magnesium i 25 kg säckar http://www.granngarden.se/product/magnesiumklorid-25-kg–  (radera inte strecken). Skaffa. En handfull i en liten fotbalja m varmt vatten – 15 min. Ännu effektivare är magnesiumolja som du gör genom att lägga mgcl i hett vatten tills det inte löser sig mer. Känns oljig, men inte egentlig olja. Smörj in tunna hudpartier med den – insidan armar o lår, buk.

Dessutom minst 4000 IE vitamin D3 som fordras för effektivt upptag av magnesium. Därtill har vitamin D3 visat sig minska ryggvärk om man har brist.  D-vitaminbrist är mkt vanlig under vinterhalvåret i synnerhet, men många har låga värden även under sommarhalvåret – be gärna om blodtest.

MetylSulfonylMetan (MSM – ett naturligt ämne)  3000 mg per dag. Bör finnas i hälskost. Annars på amazon. Sist jag undesökte saken fanns det bara i kombinationstabletter vilket inte är så bra. Naturlig o effektiv antiinflam o smärtlindrare. Ta inte dom där syntetiska som naproxen brufen o liknande.

Ett annat effektivt alternativ är naturmedlet Curamed som man beställer på Amazon. Innehåller aktiverad gurkmeja och Boswellia vilka tillsammans är både effektivt inflammationsdämpande och smärtsillande.

En mycket viktig sak är att du inte sitter annat än för rullstolstransport. När man sitter, kläms bråcket ut mer av anatomiska skäl. När du måste sitta, skall du göra det bakåtlutad, med en mkt fast kudde under ländryggen eller hellre med en Spina-Bac, se http://www.spinabac.se/web/ och http://www.spinabac.se/web/Spina-Bac.php. Lägg Spina-Bacen med ordentlig lutning. Därigenom minskar trycket från bråcket, men det kan ändå finnas visst tryck. Därför bör du mest antingen ligga eller gå – det senare bara om det inte ökar smärtorna. Mer detaljer i anvisningarna som bifogas.

Bänkövningen på bilden nedan, är enkel o mkt bra. Göra flera ggr om dan. Kräver hyfsad armstyrka. Kan leda till att bråcket dras in, eventuellt helt o hållet. Jag har haft fall som blivit helt av med diskbråcket med den metoden- det har ”ploppat in”.

diskbrckbänkövn

 • Högt bord. Häng så att fötterna bara lätt vilar på golvet.
 • Böj ryggen max bakåt och behåll lätt kontakt med golvet men inte så att det avlastar kroppstyngden.
 • Pendla och vagga underkroppen och tänk dig att du skakar loss bråcket.
 • Gör det i omgångar om 10-20 sek o vila emellan.
 • När du slutar, för det friska benet framåt och ställ dig upp på det, sedan det sjuka intill.

Behåll bakåtböjningen när du ställer dig upp och så så 2-3 min.

En övning till är mkt bra men saknar bilder. Den kommer fr en tysk ortopediproffessor som hade mkt bra resultat med den. Se nedan.

Häng-rotationsövning för att reponera bråcket

 • Man hänger, helst i två romerska ringar under axlarna med bolstring – små kuddar. Detta för att kunna hänga så avslappnat som möjligt, men du kan börja med pröva att hänga i armana i ngn stång eller gren eller nåt sånt. Jag hade ett fall som blev helt bra på det sättet.
 • Fötterna så att de nätt o jämt når golvet.
  Först bara hänga genom att du vinklar benen helt lätt – bara det brukar lätta  – det drar i sär ryggen av bara tyngden hos underkroppen. Bra att hänga tills ev värk slutar att minska, men minst par minuter
 • Sedan lyfter man upp det sjuka benet med låret horisontellt o underbenet vertikalt och svänger det försiktigt åt den friska sidan. Om smärtan minskar är det rätt riktning. Om smärtan ökar prövar man att svänga åt andra hållet. Om det gör ont åt båda hållen är det inte lämpligt att göra den övningen utan gör då bänkövningen eller övningen på sängen. Eller pröva med att hänga en bra stund, men obs att nerverna i axelhålan inte mår bra av att hänga i ringar länge.
 • Om smärtan minksar tydligt åt ena hållet, är det åt det hållet man skall rotera. Man stödjer det friska benet helt lätt på marken för att fixera kroppen och svänger det sjuka benet först helt lätt åt det hållet och sen tillbaks till mittläge (pallen bara för att man annars snurrar runt bättre ha  assistent så att man kan hänga helt).  Sedan samma men snabbare om smärtan inte ökar. Öka gradvis hastigheten. Till slut sträcker man på det sjuka benet rakt ut och så att säga kastar det åt det smärtfria hållet. Det kan leda till att bråcket plötsligt ”ploppar in”. Samma kan hända med bänkövningen, men rotationen kan vara effektivare. Det är olika i olika fall.
 • OBS! Det är extremt viktigt att undvika rörelser som gör smärtan inte ökar – det innebär att bråcket pressats ut mer och klämmer åt nerven mer.
 • Men  om smärtan tydligt minskar vid rotation i en riktning är det ingen risk att den plötsligt skulle öka vid kraftigare rotation i den riktningen. Men öka alltid rotations hastigheten gradvis.

Ytterligare anvisningar i nästa meddelande, se Diskbråck – råd för självbehandling del 2

//

//

//

//

Populärt sötningsmedel hälsofarligt

Splenda (sucralose), ger vid upphettning, tex bakning, upphov till dioxin, ett mycket giftigt ämne som man använde för avlövning i Vietnamkriget (Agent Orange). Det framkallar fosterskador, inklusive hjärnskador, missbildningar i könsorganen, inlärningsstörningar, demaskulinisering, mm. Dessutom har det en cancerframkallande verkan.

Splenda används i sötade bakverk, kakor, desserter, juicer, lättyoghurt, fruktkonserver mm. Det rekommenderas för diabetiker.

Den omfattande Splendaanvändningen inom livsmedelsindustrin med ty åtföljande dioxinbildning är dessutom ett växande miljöproblem emedan dioxin inte är biologiskt nedbrytbart.

Dioxinbildningen vid upphettning av Splenda har upptäckts av en amerikansk forskningsgrupp, ledd av Susan S. Schiffman.

Källa: Susan S. Schiffman & Kristina I. Rother (2013) Sucralose, A Synthetic Organochlorine Sweetener: Overview Of Biological Issues, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews, 16:7, 399-451

Överhuvudtaget har flera allvarliga problem rapporterats med Splenda:

 • Splenda är mutationsframkallande i högre koncentrationer (Schiffman et al).
 • Splenda kan ändra halterna av socker och insulin. (Schiffman et al)
 • Splenda ökar benägenheten att utveckla diabetes (se Artificiall sweeteners..)
 • Splenda minskar halten av nyttiga bakterier i tarmkanalen. (Schiffman et al)
 • Splenda misstänks öka förekomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar (Mb Crohn och Ulcerös Colit). (Xiaofa Qin, Natural News)
 • Splenda har rapporterats öka risken för migrän (Migraine triggered by Sucralose, Bigal ME et al)

Kommentar

Splenda har lanserats som ett hälsosamt och diabetikervänligt alternativ till socker. Men dessa nya rön tyder på att det är varken hälsosamt eller diabetikervänligt utan i högsta grad motsatsen.

Ett annat sötningsmedel Aspartam, har likaså befunnits ha hälsovådliga effekter. Se Till Livsmedelsverket: stoppa aspartam

Det bästa naturliga sockerfria alternativet är Stevia, som dessutom är en verksam antioxidant. Dessutom tyder preliminära rön på att det sänker blodtrycket. Det stimulerar insulinproduktionen och sänker därmed blodsockret. Därtill rapporteras det befrämja viktminskning genom att minska sötsuget.

Mobbande chefer en fara för företaget

DN uppmärksammar idag at det franska företaget France Telecoms tidigare chef misstänks ha vållat självmord hos 30 personer. Chefen skyller på de kraftiga nedskärningar som genomdrevs men anställda beskyller honom för grav mobbning.

Under min tid som rådgivare och sakkunnig i rättsfall åt ett av våra största fackförbund, fann jag liknande beteende i flera fall.

Jag minns särskilt ett fall där flera anställda vid en kommunal förvaltning knäcktes och fick depressioner och psykiska men av en störd chef. När jag påpekade detta för kommunledning bemöttes jag med stor aggressivitet för att ifrågasätta denna ”duktiga chef”. Det är betecknande att mobbaren är en skicklig manipulatör som ger ett kompetent och positivt intryck uppåt men sparkar nedåt.

Jag har intresserat mig för mobbningens mekanismer och har skrivit om denna problematik i min blogg ”Why companies decline”. Jag visar i korthet att mobbningbenägna personer dras till chefspositioner och att den störning som vållar mobbningsbenägenheten gör dem till en betydande fara för företaget inte bara ur mänsklig synpunkt och även för att de riskerar att leda företaget mot en destruktiv nedgångspiral.

Revolutionerande enkel ”självakupunkturmetod”

Institute of ECIWO biology år 2000

[Detta är en snabböversättning, som jag kommer att putsa efterhand]

”ECIWO” – ett akupunktursystem som är enkelt att använda för egenterapi har visat sig ha häpnadsväckande resultat. Det har utvecklats i Kina och har länge varit tämligen okänt utanför landet, annat än i vissa akupunkturforskar- och läkarkretser, men nu har det börjat uppmärksammas.

.

Upptäckaren Professor Yingqing Zhang

Metoden är baserad på  dr Yingqing Zhangs revolutionerande upptäckter. Han har varit professor i kinesisk akupunktur  vid Shandong  University Yingqing Zhang. Genom djupgående forskning i ett 20 tal år har han utvecklat en ny insikt om akupunktur. Han fann att i varje del av kroppen fins information om helheten i  embryonal (foster) form. Han kallade det ECIWO = Embryo Containing Information of Whole Organism = Embryo innehåller information om hela kroppen.

Därigenom skapades en mycket enkel metod som alla kan använda för att förbättra sin hälsa. Hans erfarenhet från över en miljon fall är att metoden fungerar på 92% av de personer som behandlats (detta är betydligt bättre än traditionell akupunktur).

Zhang fördes bort och hans forskningsinstitut förintades

Professor Zhang visade att detta är ett enkelt sätt effektivt bota sig själv och resultaten var väsentligt bättre än traditionell akupunktur. Han dokumenterade enastående resultat även vid svåra sjukdomar.

Uppenbarligen föll detta inte mäktiga intressen i smaken. Zhangs klinik förstördes nämligen helt 2004. Hans omfattande dokumentation brändes, inklusive flera hundra tusen fallstudier. Man förde bort honom, och sedan dess finns det inga livstecken från honom. Mer om detta i fotnot.

Lyckligtvis förmedlar amerikanen Stephen M. Coleman, som studerat hos Zhang, gratis det han lärt sig. Zhang var dessutom förutseende  nog att själv skapa många underisnings- och falldokumentationsvideor, och många av hans artiklar har publicerats på engelska. På grund av detta misslyckades lyckligtvis försöket att förinta hans kunskap.

Bio-holografisk naturlag

Zhang upptäckte vad han kallade en “bio-holografisk naturlag” som förklarar hur akupunktuur, reflexologi, shiatsu, puls diagnos mm fungerar. Enligt denna lag finns det information om hela kroppen i varje del av den. Detta innebär att varje kroppsdel och varje organ reagerar mer eller mindre när ett vist organ blir sjukt. Bilden nertill från ECIWO institutet visar hur det i varje del av kroppen finns en representation av hela kroppen.

ECIWO:s bio-holografiska princip
Bilden nedan  visar i princip samma sak för akupunkturpunkterna för varje del av kroppen. Ordningsföljden för punkterna är densamma i olika delar av kroppen (tydligare bild är tyvärr inte tillgänglig).  Till exempel finns punkten för huvudet i pannan, i halsen, och i hälen samt punkten för foten på hakan, på blygdbenet och i fotens tåparti.
ECIWO akupunkturpunkterna översiktligt

Praktisk och enkel metod

Zhang fann att det är mest praktiskt att tillämpa denna holografilag på pekfingrets mellanhandsben , se bilden nedan. Han upptäckte, efter systematisk kartläggning, att hela kroppen var representerad så som bilden visar. Vid sjukdom i huvudet, ömmar det vid tryck på övre ändan av benet ( se ”head” på bilden). Och om patienten har ont i benet så är det ömt i andra ändan (se ”leg-foot” på bilden). Detsamma gäller för alla andra kroppsdelar.Akupunktuuri punktid käesAkupunkturpunkterna i pekfingrets mellanhandsben

Diagnos

Diagnos sker antingen med fingret eller till  exempel med ett sådant radergummi som brukar finnas på en del blyertspennor. Man trycker tämligen hårt mot benet och känner efter om det är ömt. Se bilden, där man använder tummen:

Diagnostik genom att trycka tummen mot benet

Diagnostiken säger inte vad det är för sjukdom men visar i vilken kroppsdel en störning finns. Se videon nedan (på engelska):

Behandling

Behandlingen sker helt enkelt genom att man gnider den smärtsamma punkten i 10 minuter en gång om dagen. Ibland kan man känna illamående eller känna sig svag. Detta innebär, säger Zhang, att behandlingen varit effektiv och har startat en renings- och läkningsprocess (det ärväl känt inom naturläkekonsten att trötthet är ett tecken på läkning –  kroppen prioriterar läkning före andra aktiviteter, och därför använder den så mycket energi som möjligt för detta). Men även om du inte känner någon reaktion på denna behandling fungerar den i de allra flesta fall.I den här videon visas en del anmärkningsvärda resultat, och mot slutet visas hur man behandlar sig själv (på engelska).

Naturligtvis är det viktigt att du inte försöka bota dig endast med denna metod om du har en allvarlig sjukdom. I det fallet är det nödvändigt att konsultera en läkare. Men om diagnosen har fastställts och om läkaren erkänner att hans mediciner inte kan bota, utan enbart kan undertrycka symtomen på din sjukdom eller störning, är det värt att prova denna metod. I bästa fall kan man även återhämta sig från svåra sjukdomar och skador med hjälp av denna metod, säger professor Zhang.

Resultat

I denna video presenteras några exempel på resultat – svåra magsmärtor pga gastrit som helt eliminerades och dramatisk förbättring av halvsidig förlamning på grund av stroke (nästan alltid förblir man sängbungden vid så stor hjärnskada).

Fotnot

Om professor Zhangs försvinnande

Institutets webbplats med riklig dokumentation och dess universitetsanknutna internetdomän är fortfarande tillgängliga  (http://www.eciwo.sdu.edu.cn). Detta ger anledning att tro att den kinesiska regeringen inte låg bakom utplåningen av hans klinik, utan i stället vill bidra till att hans kunskap blir känd. 

Det är inte klart vem som gjorde det, men liknande saker har upprepade gånger hänt i Europa och USA när en värdefull behandlingsmetod upptäckts. Tillvägagångssättet har varit detsamma. Man har förstört all apparatur och dokumentation och uppfinnaren har dödats eller kastats i fängelse ”pga charlataneri”, eller man har utfärdat förbud för honom att arbeta som läkare trots att han vetenskapligt bevisat att metoden fungerar.

Ett påfallande parallellfall är Royal Rife’s öde, sedan han vetenskapligt dokumenterat att hans apparat kunde bota avancerad cancer, se ”The Royal Rife Story” (dokumentär).

Det har spekulerats i att stora aktörer inom ”hälsoindustrin” är de skyldiga till denna upprepade eliminering av värdefulla läkemetoder, eftersom de skulle förlora tusentals miljarder om en dokumenterat mycket effektiv egenvårdsmetod skulle bli tillgänglig, men det finns inga bevis (i Kina, är korruption ett stort problem, och det går säkert att köpa sig en lokal ”eliminatör” utan att denne vet som är uppdragsgivaren).

APPENDIX

Sjukdomar som har behandlats framgångsrikt med ECIWO akupunktur

Mer än en miljon patienter har behandlats med ECIWO-akupunktur. För många sjukdomar finns det statistik på hundratals eller tusentals fall.

Nedan en lista på sjukdomar som inte enbart lindrats utan enligt Zhang botats:

 • Halvsidig svår förlamning (komplett rörlighet återställs och vilkets visas i videon ovan).
 • hjärnskada på grund av hjärnskakning
 • högt blodtryck
 • sömnstörningar
 • huvudvärk
 • migrän
 • ulcussjukdom
 • Arthrit
 • ischias
 • Nacksmärta (spinal spondylit)
 • ryggsmärta
 • kranskärlssjukdom
 • Prostataförstoring
 • Smärtor pga cancer

Dessa resultat avser inte bara enstaka fall utan det är fråga om stora patientmaterial. Erfarenheten visar att resultaten är betydligt bättre än traditionell akupunktur. 

Klinisk tillämpning av metoden på ett stort antal fall har visat, enligt Zhang, att full bot kan uppnås med ECIWO vid följande sjukdomar:

Cerebral thrombosis, cerebral hemorrhage, cerebral hemiplegia, atelencephalia, postencephalitis, traumatic amputation, cerebral arteriosclerosis, hypertention, concussion of brain, polyneuritis, vascular headache, vertigo, insomnia, lethargy, facial paralysis, facial spasm, tachycardia, hepatitis, gastrospasm, gastroptosis, gastric ulcer, anorexia, tracheitis, cholecystitis, constipation, cirrhosis, dysentery, enuresis, arthritis,scapulohumeral periarthritis, calcaneoa pophysitis, denidation, protrusion of intervertebral disc, chronic appendicitis, hysteromyoma, menopausal syndrome, erosion of cervix, dysmenorrhoea, amenorrhoea, menoxenia,mastitis, otitis media, pharyngitis, tonsillitis, toothache, rhinitis, conjunctivitis, haemorrhoids, urticaria, orchitis, operative syndrome, infantile diarrhoea, neurosis, neurosism, diabetes, coronary heart disease, renal colic, hyperplasia of prostate, infantile procrastinate pneumonia, infantile procrastinate diarrhoea, infantile intestinal obstruction,infantile hyperthermia convulsions,infantile tracheitis,infantile anorexia, sterility, dysmenorrhoea, amenorrhoea, annexitis, abnormal fetal position, rheumatoid disease, cervical spondylopathy, sprain, sport injury, costal chondritis, soft tissue injury, intercostal neuralgia, acute cholecystitis, acute gastroenteritis, acute intestinal obstruction, biliary ascariasis,duodenal bulbar inflammation,anal fissure,gastric ulcer,duodenal ulcer, rheumatoid arthritis,hyperosteogeny, rheumatic arthritis, nerve deafness, motion sickness, pityriasis rosea, myopia, acute lower limb phlebitis; pain caused by cancer as breast cancer, esophagus cancer, carcinoma of stomach, liver cancer, lung cancer, intestinal cancer, cancer of pancreas, carcinoma of uterine cervix. (see http://www.eciwo.sdu.edu.cn/medicine.html )

Clinical control study shows that the curative effect of ECIWO therapy is higher than that of Western modern and Chinese traditional medicine in treating many kinds of disease

Kommentar – är detta en form av stamcellsaktivering?

Texten som tidigar fanns här, har flyttats till en ny post, se:

Hur mirakulös läkning kan tänkas ske och mer bearbetat i den engelska versionen av samma text

“Miraculous” cure of damaged tissues scientifically explicable?

Länk

Stephen M. Colemans webbplats: How to find your acupuncture points

Barnläkaråtalet: Läkaren friad på fel grunder

Den 22 oktober meddelade tingsrätten att barnläkaren friats i det uppmärksammade dråpåtalet.

Enligt min mening friades hon på felaktiga grunder. Tingrätten skriver i domen att blodprovet:

”inte är så tillförlitligt att det kan läggas till grund för den fortsatta prövningen”

– vilket punkterar hela åtalet.

Kanske ville man göra det bekvämt för sig på detta sätt.

Det är märkligt att man inte alls beaktat det absurda i att överhuvudtaget åtala för dråp under pågående avlivning (genom att man stängt av respiratorn med föräldrarnas samtycke).

Det är otillfredställande att man inte beaktat straffrättsexpertens påpekande att åtalet i grunden saknar stöd i lagen och dess förarbeten, som tillåter att man använder ”erforderlig dos” och vid behov överdosering för att säkerställa att den döende inte lider, se ”Barnläkaråtalet: dags att lyssna på straffrättsexperten”.

Det är otillfredsställande att försvaret inte tog fram vittnesmål som visar att det inte bara är berättigat, utan sannolikt nödvändigt att överdosera kraftigt i sådana fall. Ett vetenskapligt vittne hade kunnat bekräfta att lägre hjärncentra, som är mkt motståndkraftiga mot syrebrist och kemikalier, kan upprätthålla medvetandet och medföra att den döende kan plågas av pågående kvävning. Därför måste man dosera för att eliminera symptom på lidande,  för mer detaljerse ”Barnläkaråtalet: Straffrättsexpert har nästan helt rätt.

Den riktiga grunden för ett friande

Det var rätt, lagenligt, och till och med ur mänsklig synpunkt mycket angeläget att läkaren använde den dosering hon fann nödvändig för att eliminera tecken på att barnet plågas, utan hänsynstagande till standardnormer för överdosering som är helt irrelevanta i detta sammanhang.

Genom att smita undan från kärnfrågan, och i stället  punktera målet genom att underkänna bevisningen, har rätten bidragit till att många som plågas i dödsprocessen riskerar att inte få tillräcklig lindring på grund av att läkare kommer att vara rädda för nya påhopp från klåfingriga åklagare som inte har vett att samråda med expertis innan dom åtalar.

 Artiklar om detta

Absurt åtal för dråp under pågående eutanasi

Med anledning av att rättegången startat vill jag sammanfatta min motivering varför åtalet är orimligt.

Föräldrarna accepterade att barnet skulle kvävas ihjäl

Föräldrarna var överens med läkaren att man skulle stänga av respiratorn (enligt tidigare uppgifter i media). Detta innebär att man tillät att barnet skulle dö genom kvävning . Samtidigt ville föräldrarna inte att kvävningsprocessen på något sätt skulle förkortas och kräver att läkaren åtalas för misstanken om att ”förkortning av livet” skett.

Föräldrarna förstår inte att det är nödvändigt att lindra plågor vid kvävningen

Det olyckliga är att föräldrarna inte förstod, eller inte var tillräckligt klart informerade om, att det kan vara nödvändigt att ge bedövande medel i höga doser för att barnet inte skall lida av kvävningen.

Man vet numera att centrala delar av hjärnan kan upprätthålla medvetandet även när hjärnbarken är utslagen och därmed är det inte utelustet att barnet kan lida av kvävningen (utslagen hjärnbark har hittills varit det sedvanliga neurologiska kriteriet på ”klinisk död”).

Nödvändigt tillåta generösa doser av lindande medel

Man vet däremot inte vilka doser som behövs för att dämpa lidandet på denna central del av hjärnan, och det är inte uteslutet att det kan behövas mycket stora doser. Se min blogg ”Orimligt åtal” där jag förklarar saken närmare.

Det enda sättet att säkerställa att barnet inte lider i sådana fall är att medicinera med utgångspunkt från barnets reaktioner och inte vad doserningsnormerna anger. Därför är det nödvändigt att lagen tillåter generösa doser i dessa fall. Lagen har en lucka här, se ”Barnläkaråtalet: förslag till ändring av eutanasilagen”.

Åtal för eutanasi under redan pågående eutanasi

Framförallt är det helt befängt att åtala för dråp/eutanasi i en situation där eutanasi redan pågick genom att man stoppat respiratorn.

Det kan inte uteslutas att den dos som erfordras för att åstadkomma lindring samtidingt kan innebära att döden inträder tidigare. Ur etisk synpunkt är det uppenbart att det är ojämförligt mycket  viktigare att man försäkrar sig om att barnet inte lider än att det lever någon timma längre och samtidigt lider. Det är beklagligt att varken åklagare eller föräldrarnas advokat tycks förstå detta.

I fall där lagtillämpningen har orimliga konsekvenser har åklagaren rätt, och skyldighet, att fara varligt fram, och har laglig möjlighet att underlåta åtal. Detta borde enligt min mening definivt ha skett i detta fall för att förebygga att andra barn plågas svårt pga underbehandling med anledning av detta åtal.

Aktuell tidningsartikel

Misstänkta barndråpet” DN av 16 sept.

Detta har hänt (sammanställning i DN)

Stroke hos gravida – magnesiumbrist tänkbar orsak

I DN idag meddelas att man funnit en kraftig ökning av stroke (blodpropp i hjärnan) bland gravida (i USA). Man säger sig inte veta varför, men spekulerar i fetma och diabetes som möjliga orsaker. Dessa hälsoproblem medför förvisso en viss ökning av strokerisken men jag tvivla på att de är huvudorsaken. Det finns nämligen en faktor som kan vara en betydligt viktigare orsak, nämligen magnesiumbrist.

Magnesiumbrist medför bevisligen ökad risk för blodproppar

Magnesiumbrist medför dels en ökad risk för blodproppar och dels en ökad benägenhet för kramp i blodkärlen. Båda dessa faktorer ökar risken för stroke. Därför tror jag att det finns anledning att misstäka att detta är kanske är huvudorsaken till den ökade strokerisken hos gravida.

Magnesiumbrist är mycket vanlig. I USA uppskattade en forskare att 80% av befolkningen har brist. Forskning har funnit att graviditet medför ökat magnesiumbehov varför brist är särskilt vanlig bland gravida. En orsak till det ökade behovet är att magnesium spelar en viktig roll i fosterutvecklingen.

Magnesiumbrist underskattad

Dessutom är mätmetoderna okänsliga varför problemet troligen betydligt underskattats. Magnesium i blodet är nämligen en otillförlitlig indikator på magnesiumbrist för att kroppen strävar efter att upprätthålla magnesiumkoncentrationen i blodet även om det är en stor brist i vävnaderna. Det finns en metod som är tillförlitlig, mätning av sk fritt magnesium, men tyvärr används den tyvärr bara för forskning.

Magnesiumtillskott bör övervägas under graviditet

Havandeskapsförgiftning (eklampsi) är en annan allvarlig graviditetskomplikation som synes ha samband med magnesiumbrist.

Eftersom det finns anledning att misstänka att två mkt allvarliga komplikationer kan vållas av magnesiumbrist, rekommenderar jag alla gravida att ta fråga sin läkare om behandling med magnesiumtillskott i förebyggande syfte. Tyvärr är många läkare inte medvetna om att vanligt blodprov inte är tillförlitligt när det gäller magnesium.

Magnesium är kroppens troligen betydelsefullaste mineral med många livsviktiga funktioner. Även av den anledningen finns det anledning att överväga magnesiumtillförsel under graviditet.

Magnesium är ogiftigt annat än i extremt höga doser och vid nedsatt njurfunktion, eftersom njurarna utsöndrar eventuellt överskott av ämnet.

Referenser

(Fler kommer)

Magnesium: A pregnancy problem?

Aspartamfrågan III. Vållar bevisligen cancer

Den italienska cancerforskaren Dr Morando Soffritti, chef för Europeiska Ramazzini stiftelsen för onkologi och miljövetenskaper (European Ramazzini Foundation of Oncology and Environmental Sciences), har gjort de största och grundligaste studierna någonsin på aspartams säkerhet. Till skillnad från tidigare studier, sponsrade av tillverkaren Searle studerade han en mycket stor population av råttor (1.900) och han observerade dem under loppet av hela deras naturliga livslängd (ca 3 år).

Dr Soffritti misstänkte att de studier som utförts av Searle på 1970-talet kunde vara missvisande för att de inte lät dem leva tillräckligt länge för att utveckla cancer. Råttorna i Searle-studierna avlivades efter två år, just innan den ålder då många cancerformer utvecklas (vid inverkan av de flesta cancerframkallande inflytanden, vare sig det är kemikalker eller strålning, tex mobilstrålning, tar det tiotals år innnan cancern uppträder).

I den första studien matades råttorna med motsvarigheten till fyra-fem flaskor light(aspartam)läsk per dag. Därvid utvecklade råttorna en hög frekvens av lymfom (en form av cancer i lymfkörtlarna), leukemier och andra cancerformer. 25 procent av de kvinnliga råttorna fick lymfom och leukemi, jämfört med bara 8,7 procent i kontrollgruppen. (Även andra mindre studier har rapporterat cancer och detta var orsaken till att FDA:s experter avrådde från registrering av Aspartam, men de detta ignorerades av den politiskt tillsatte generaldirektörenn som genomdrev ett godkännande.)

Dr Soffritti anser att den ökade cancerbenägenheten vållas av metanol som uppkommer vid nedbrytningen av aspartam. På samma sätt som hos råttor, bryter din kropp ned metanol till formaldehyd, ett känt cancerframkallande ämne.

Forskarna fann att aspartam var cancerframkallande redan vid så låga nivåer som 400 delar per miljon (ppm). Slutsatsen av studien var följande:

”Resultaten av denna mega-experiment tyder på att APM [aspartam] är en multipotentiellt cancerframkallande ämne, även vid en daglig dos på 20 mg / kg kroppsvikt, mycket mindre än det nuvarande tillåtna dagliga intaget. På grundval av dessa resultat, är en omvärdering av de nuvarande riktlinjerna för användning och konsumtion av APM brådskande och bör inte fördröjas. ”

År 2007 publicerade Ramazzinifonden en uppföljande studie. Den här gången uppdaterade man sina fynd med den oroväckande upptäckten att när exponeringen börjar i livmodern, förstärks den cancerframkallande effekten av aspartam.

Ramazzini-stiftelsen är en respekterad, oberoende, icke-vinstdrivande institution som har ägnat sig åt att förebygga cancer i mer än 35 år.

Denna text bygger på en artikel av Dr Mercola om cancerrisken med aspartam.

Vetenskaplig källa: Sofritti et al, Am J Industrial Medicine

Ryssland oroat över radioaktivt vatten från Fukushima

DN och SvD 5 april: Nu dumpas jättelika mängder radioaktivt vatten i havet. 11500 ton kanske inte låter så mycket, men omräknat i mer fattbara mängder är det 15 miljoner litersom dumpas.  En Tepco talesman grät i TV när han meddelade detta.

Boris Preobrazhensky vid ryska vetenskapsakademin kritiserar utsläppet för att det kan drabba fisk i Stilla Havet långt bort från Japan (Kyodonews) och man är orolig för att det skall drabba det ryska fisket i området.

Det är dags att fasa ut  kärnkraften för att förhindra ytterligare katastrofer. Lyckligtvis är alternativa energier  på väg som till skillnad från solkraft och vindkraft synes kunna bli konkurrenskraftiga kostnadsmässigt:  se ”Nya säkra kärnkraftsalternativ på väg